สายรัดพลาสติก

บริษัท ไทยรุ่งเรือง อินเตอร์เทรด จำกัด
เลขที่ 61 ซอยเอกชัย 76 แขวง/เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150 
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105552074946

โทร 02-417-1599

แฟกซ์ 02-415-5499

 E mail :  thai.rungrueang@gmail.com  

 

Visitors: 10,078